Про нас

   Кіровоградське обласне регіональне відділення спілки підприємців, малих, середніх та приватизованих підприємств України має своєю основною метою – захист прав підприємництва, створення оптимальних умов для ведення власної справи, сприянні у підготовці поінформованого, соціально активного прошарку підприємництва.

Голова — Барно Олександр Миколайович

Головна мета діяльності:
   Захист законних соціальних, економічних та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння послідовному становленню, розвитку і співробітництву малих, середніх і приватизованих підприємств, розширенню сфери їх діяльності з поступовим перетворенням в розгалужену систему, органічно пов’язану з великими підприємствами для більш повного забезпечення суспільних потреб у послугах, товарах народного споживання та іншій продукції, усуненню монополізму в їх виробництві.

Основні завдання:

 • сприяння створенню організаційно-технічних передумов для розвитку підприємницької діяльності;
 • сприяння реалізації Національної та регіональних програм розвитку підприємництва, ринкової інфраструктури (бірж, фондів, страхових компаній тощо) з врахуванням проблем малого бізнесу;
 • сприяння формуванню правової бази державної підтримки малих, середніх і приватизованих підприємств;
 • сприяння інвестуванню іноземного капіталу в економіку України та виходу малих, середніх і приватизованих підприємств України на зовнішній ринок.

 Спілка пропонує:

 •  правову підтримку і захист економічних, професійних, соціальних інтересів підприємців;
 • консультаційно-юридичну, інформаційну допомогу, консультації і аудиторське обслуговування, централізоване забезпечення усією необхідною інформацією з коментарями про закони, постанови, інструкції;
 • навчання і підвищення кваліфікації, професіоналізму підприємців, проведення конгресів, конференцій, семінарів, симпозіумів, ділових зустрічей, консультацій з правових питань, бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності;
 • сприяння в інвестуванні виробництва, промислової кооперації, розвитку торгової діяльності;
 • встановлення прямих зв’язків між фірмами і малими підприємствами, діловими колами України і іноземних держав.

   Спілка  представляє інтереси підприємництва у органах влади і самоврядування всіх рівнів,  входить до складу пaрламентського комітету з питань підприємництва, співпрацює з  донорськими міжнародними організаціями, посольствами, торгівельними та економічними місіями, кредитними установами, правозахисними організаціями, силовими структурами, контролюючими органами та дозвільною системою, партнерами в Україні і за кордоном.
Ми сприяємо терміновому відкриттю та припиненню підприємницької діяльності, готуємо документи, статути, лобіюємо інтереси підприємців всіх форм власності при отриманні дозволів, надаємо консультації з кредитування, юридичного захисту діяльності, пошуку партнерів, аудиту, бізнес-планування, порядку та етики перевірок, наявності оренди комунальної власності, обладнання, змін регуляторних актів та законів.

ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ

Надання суб’єктам підприємництва інформації  про наявність:

 • приміщень;
 • обладнання, устаткування;
 • отримання кредитів;
 • персоналу;
 • потенційних партнерів;
 • підготовка документів для реєстрації діяльності юридичних і фізичних осіб;
 • сприяння реєстрації іноземних представництв;
 • громадських та благодійних організацій;

  Надання консультацій з питань:

 •  Оподаткування, облік та звітність;
 •  Отримання дозволів, патентів, ліцензій;
 •  Відкриття рахунків у банках, кредитування та страхування бізнесу;
 •  Управління підприємством: стратегічний і тактичний менеджмент;
 •  Бізнес планування;
 •  Допомога в оформленні дозвільної документації.
 •  Проведення маркетингових досліджень;
 •  Курси з  основ та практики підприємництва;
 •  Безпека бізнесу;
 •  Захист прав підприємництва.

Заходи:

 • Круглі столи;
 • Семінари;
 • Конференції;
 • Теле-радіо передачі, статті в пресі;
 • Галузеві та громадські ради;
 • Видання посібників з підприємництва;
 • Представлення інтересів малого та середнього підприємництва в регуляторній політиці та на всіх рівнях влади, самоврядування, контролюючих органах, тощо;
 • Участь у формуванні законів з підприємництва;
 • Розміщення інформації на сайті.

Надання суб’єктам підприємництва обладнання, устаткування.
 Надання консультацій з питань:

 • реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності юридичних і фізичних осіб;
 • реєстрації іноземних представництв;
 • реєстрація громадських та благодійних організацій;
 • отримання кредитів;
 • працевлаштування;
 • навчання;
 • оренди приміщень;
 • оподаткування, обліку та звітності;
 • отримання дозволів на печатки та їх виготовлення;
 • відкриття рахунків у банках;
 • управління підприємством: інформаційний, проектний, стратегічний і тактичний менеджмент.

 Підготовка установчих документів.
 Допомога в оформленні дозвільної документації.
 Навчання основам та практиці підприємництва.
 Проведення маркетингових досліджень.
 Рекламні послуги.

Добавить комментарий