ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ

Як відомо, найголовніші ресурси нашої країни — родюча земля і працьовиті люди. Саме завдяки цьому феномену наша держава може посісти провідне місце в світі з виробництва продовольчої продукції. Своє бачення стосовно розвитку сільськогосподарського комплексу України озвучив перед національними аграріями Прем’єр-міністр України Арсеній ЯЦЕНЮК.

 

Світ може прожити без багатьох речей: теоретично, можна прожити без газу, нафти — на сонячній енергії і біопаливі. Теоретично, можна прожити без нових автомобілів але точно без чого не можна прожити — без продуктів харчування. І ми, як країна №1 по потенціалу, повинні нагодувати своїх громадян дешевими і якісними продуктами харчування і захопити зовнішні ринки. Це те першочергове завдання, яке сьогодні ставить перед собою уряд

Нині називають безліч точок розвитку України, серед яких космос, IT, машинобудуван­ня. Але треба передусім дивитися собі під ноги, а під ногами — земля. Україна має значні обсяги землі, вона перша в Євро- Ш|М пі за сільськогоспо­дарським потенціа­лом. Тому основне завдання, яке нині стоїть перед Украї­ною, — захопити лі­дерство на ринку продовольства. Світ росте, збільшується кількість населення, і як тільки починається економічне зростання, як воно роз­почалось у Китаї в 2008 році, одра­зу змінюється структура споживан­ня продуктів харчування. Зростає ціна, суттєво підіймається потреба. Якщо говорити в цифрах, то в десятилітній перспективі Україна може потроїти обсяги виробництва сільськогосподарської продукції і продовольства. Хто є лідером у світі по аграрному ринку? Сполу­чені Штати. До 2020 року Україна разом з США може контролювати 65% світового ринку кукурудзи. І

тоді буде набагато легше домовля­тися, в тому числі і про газ, і про нові ринки збуту, і про перспективні інвестиційні проекти.

Разом із західними партнера­ми уряд розпочав підготовку так званого «плану Маршалла» для України. Там багато речей, які стосуються будівництва «Протонів», поновлення безпеки і багато іншо­го. Але зараз найважливіше — отри­мати інвестиції в аграрний бізнес. Вже йдуть перемовини із США, які виявили зацікавленість поставля­ем ти в Україну нові технології, техніку, інфраструктуру для зберігання і пере­робки зерна і про­довольства. А в нас є зацікавленість взяти їхні ідеї і гро­ші не на рік, не на п’ять, а на двадцять років, і таким чином це буде вулиця з двостороннім рухом.

Хто це буде реалізовувати? Будь-які державні компанії, холдин­ги і структури — неефективні. Вони спрямовані тільки на розкрадання грошей, отриманих під держав­ні гарантії. Отже, крім приватного сектору, це робити більше нікому.

Є професійні асоціації, великі і малі виробники. Кожен повинен бороти­ся за своє місце під сонцем. Аграрії ж для того, щоб отримати своє міс­це під сонцем, повинні в тому чис­лі боротися і з чиновниками. Уряд повинен займатися політикою, а не регуляцією ринку таким чином, щоб цей ринок не міг розвиватись.

Ще одна причина, чому для кра­їни надзвичайно важливий аграр­ний сектор — валюта. Тільки по експорту зернових за рік отримано 4 млрд доларів США, загальний об­сяг експорту за статистикою мину­лого року — 17 млрд доларів США! Яка ще галузь може принести біль­ше валюти до України?

Щодо «Укрспирту» позиція уря­ду наступна. Є проект закону про перелік об’єктів, що не підлягають приватизації. Буде оголошено най-масштабнішу приватизацію за всі 20 років. Компанія «Укрспирт» по­винна бути приватизована, як і інші державні компанії, які є предметом корупції, а не розвитку України.

Державна фіскальна служба. Податкові ями залишились, вони на певний час притихли, але знову почнуть діяти. На засіданні уряду дано термін до 1 вересня: або немає податкових ям, або «яма» керівни­ку державної фіскальної служби. Іншого варіанту не буде. Нам кожна гривня сьогодні — на вагу золота. І боротьба з корупцією у системі податкових органів повинна бути не на словах, а на цифрах. Ми не добрали за останній місяць 5 млрд грн доходів — так, є об’єктивні при­чини, і ми їх приймаємо: Донецьк, Луганськ, військова операція. Так само, як буде по врожаю — ми втра­тимо через Крим, Донецьк і Лу­ганськ доволі значний обсяг. Але все рівно є надія на те, що валовий врожай буде вищий, ніж середньо-статистичний за останні п’ять років.

Ціни. Давайте будемо чесними: ціни на продукцію АПК залежать від зовнішніх ринків. Тому треба працювати дещо по-іншому: якщо ми не просто збираємо і продаємо зерно, а переробляємо його і стає­мо постачальниками протеїну, — ми в грі. Те, що втратили на вартості зерна, заробили на кінцевому про­дукті.

Банки. Звичайно, нам дуже хо­четься, щоб українські банки видавали дешеві і довгі кредити селу. Більше того, це ті кредити, які по­тім принесуть валютну виручку. Ми обмежені сьогодні в кредитному ресурсі з двох причин: неймовірний відтік депозитів і відсутність під­тримки банківської системи.

Питання економічного зростан­ня країни не може обмежуватись тільки скороченням видатків. Ско­рочення витрат рано чи пізно по­тягне за собою скорочення дохо­дів. І зараз ми ведемо дискусію із західними партнерами: Світовим банком, Європейським інвестиці-ним банком, Банком реконструкції та розвитку про надання ресурсів, можливостей для розвитку нашої банківської системи. Поки що ве­ликого успіху немає. Що стосується банківського сектору, то наступно­го року буде відновлено програму компенсації процентної ставки по кредитному договору. Це реальний, ефективний і найменш корумпова­ний механізм.

Потрібно вирішити питання рин­ку землі — продаємо чи ні, на яких умовах і т. д. Так само декілька вирішень є щодо ПДВ. Перше — за­лишити все так, як є. Такий варіант просто непрацюючий. Другий варі­ант — поділити: великі компанії пе­ревести на загальну систему ПДВ, фермерів і малі аграрні компанії залишити на діючій системі. У 2015 році у нас має бути чітке бачення системи оподаткування аграрного сектору.

Що стосується просування по ринках. За останні півроку обся­ги торгівлі продукцією сільського господарства з Росією скоротилися на третину. Цього треба було очіку­вати. І тому зрозуміло, що нам треба переходити на нові ринки. Укра­їні відкрили ринок Європейського Союзу, але там з короваєм зустрі­чати нікого не будуть. Це — світова конкуренція, одна з найжорсткіших у світі саме на аграрному ринку.

Тому маємо орієнтуватися на Близький Схід, Африку, Китай. Уряд створить орган торгівель-ного представника України для представництва у тих країнах, де є перспективні ринки. Такий досвід є у США, це один з ключових ін­струментів їх економічної політики. Офіс торгівельного представника України буде одним з ключових ін­струментів просування економічних інтересів нашої держави за кордон.

Це перші базові напрацюван-ня. Ми можемо справитись тільки разом. Щодо дерегуляції — 20 доз­волів вже скасовано. Що стосуєть­ся інспекцій — їх зараз більше, ніж сільськогосподарських товарови­робників. Тож є прохання до міні­стра АПК І. Швайки: не тримайте­ся за кількість інспекцій, бо це те саме, що нам з вами триматися за крісло — воно не вічне. Потім, вий­шовши з приміщення Кабінету мі­ністрів, будемо жаліти, що не зро­били того, що від нас чекали. Бо чим швидше ми змінимо модель державного управління, тим більше шансів того, що країна зміниться. Наразі уряд чекає конкретних про­позицій щодо поліпшення ситуації в аграрному секторі. Крок за кроком, спільно ми їх втілимо в життя. Агра­рії створюють робочі місця, розви­вають економіку України, а не уряд. А наше завдання — їм підносити па­трони.

Підготувала Людмила БУДКО

Запись опубликована в рубрике "Роботодавець", Спілка інформує. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ»

  1. Уведомление: Billige Fodboldtrøjer

Добавить комментарий