ДОНЕЦЬК І ЄС: ЦИФРИ І ФАКТИ

Чи не найдискусійнішим питанням в українському суспільстві с зовнішньополітичний курс країни. Увага всього світу прикута до сутичок між українськими регіонами, де найбільш ілюстровано виступає непорозуміння Сходу і Заходу. Поділ України по Дніпру залишився не лише на карті, а й у думках і світоглядах людей, які проживають по обидві сторони нашої головної водної артерії. Захід завше був більш наближений до Європи, а Схід, зокрема Донеччина, — до Роси.

Розвиток найколоритнішого міста Ліво­бережжя почався лише в 19 столітті, а в наш час Донецьк — лідер економіки України. Область забезпечує майже 20% національного ВВП, посідає перші місця у виробництві промислової та сільськогоспо­дарської продукції. Основні галузі еконо­міки: вугільна, металургійна, коксохімічна, хімічна, важке машинобудування, вироб­ництво будматеріалів, електроенергетика, транспорт… Тому не дивно, що сьогодніш­ні події в Україні: нові договори з Європою, розірвані старі з Росією, — турбують місцеве населення передусім через подальший еко­номічний розвиток області.

Донеччани не хочуть втратити Донбас як промисловий регіон. Адже, в першу чергу, за умови підписання Угоди з ЄС, економічні ризики виникають, наприклад, для машинобудівних підприємств. Знижуються обсяги експорту в Росію, Казахстан. Можливі ско­рочення робочих місць.

Тому багато хто виступає прихильником Митного Союзу, вважаючи, що таким чином область швидше вийде на вищий рівень розвитку. Люди вірять, що буде більше ре­сурсів (трудових, інтелектуальних та інших), зростуть виробничі потужності. Донеччани неодноразово стверджували, що з Митним Союзом у них близькі стандарти та техно­логічні режими, сильні корпоративні, люд­ські зв’язки і так далі. Вони переконані, що безумовно виграють, якщо розвиватимуть вітчизняний потенціал. Відтак стабілізують економіку, і тоді легше вирішуватимуться питання міжнародної інтеграції.

Є очевидним переважання проросійських настроїв. Але водночас ідея інтеграції до Європейського Союзу не викликає нега­тивної реакції. Правильно формуючи євро-інтеграційну політику, можна досягти пози­тивного результату і домогтися посилення проєвропейських настроїв на Лівобережній Україні.

Спостерігаючи за економічним розвит­ком Донецька, перераховуючи досягнення, здобуті в іноземному партнерстві, чи ви­користання зарубіжних технологій, можна припустити, що Донбас уже рухається до Європи, і аж ніяк не до Митного Союзу. До­неччани вже сьогодні провадять свій бізнес за європейськими стандартами, залучають зарубіжних інвесторів, тим самим здійсню­ючи інвестицію в економіку.

Запись опубликована в рубрике "Роботодавець". Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий