Єдина Країна! Единая Страна! Плани на майбутнє : Кіровоградське обласне відділення СПМСППУ

Програма дій Спілки на 2014 рік

ПРОГРАМА ДІЙ

Кіровоградського обласного регіонального відділення Спілки підприємців, малих, середніх та приватизованих підприємств України

на 2014 рік

 

1. Захист законних інтересів членів Спілки.

1.1. Здійснювати захист інтересів суб’єктів підприємницької діяльності в органах виконавчої та законодавчої влади шляхом безпосередньої участі представників Спілки в роботі громадських формувань, а, при необхідності, делегувати членів Спілки до складу таких формувань /комісій, колегій, комітетів, громадських рад при органах виконавчої влади/, в тому числі:

Комітет підприємців малого та середнього бізнесу при Кіровоградській регіональній Торгово-промисловій палаті.

1.2. Посилити роботу Центру правової допомоги Спілки.

З цією метою: Читати далі

В єдності — наша сила!

4675_largeРозвиток підприємництва, зокрема, малого та середнього бізнесу залежить від багатьох чинників. Немалу роль у цьому відіграє активність об’єднань підприємців, — вважає В’ячеслав БИКОВЕЦЬ, генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, заступник голови Федерації роботодавців України.

Діяльність об’єднань підприємців — де конкретна підтримка розвитку підприємництва як загалом під-вимірюється не тільки кількістю суб’єктів, а й тим, наскільки вільно й про­зоро вони можуть займатися підприєм­ницькою діяльністю.

Об’єднані для спільного вирішення своїх повсякденних проблем, підприємці є потуж­ною продуктивною силою, спрямованою на реалізацію конкретних завдань.

Їх спілки та асоціації — це, насамперед, реальна можливість взаємовигідної корпо­ративної співпраці однодумців та колег на чисто прагматичних засадах. Крім того, це — спільне вирішення багатьох проблем, з яки­ми підприємець перебуває наодинці, а та­кож унікальна можливість власними руками формувати сприятливі умови для бізнесу.

Якщо зусилля підприємців будуть об’єднані, значно більша ймовірність того, що до них прислухатимуться. Можливості бізнес-асоціацій у відстоюванні інтересів під­приємців та підтримці їхньої діяльності є зна­чно більшими, ніж можливості кожного окре­мо взятого підприємця. Читати далі